مدرسه ابتدائی دخترانه شماره 3 - مشهد

http://sg3.tabaar.com

مراسم و
همايش ها
سرگرمي از نگاه تصوير

دانش‌آموزان برتر

وضعيت تحصيلي تکالیف و امتحانات برنامه هفتگي معرفي آموزشگاه معرفي همكاران

صفحه اول

ارتباط با ما كتابخانه الكترونيكي پايگاه آزمون ها پايگاه آموزش اينترنتي سايت تبار وبلاگستان گزارشات ساليانه گزارشات ماهيانه نمودارها

امام حسین علیه السلام فرمودند: از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است . (بحارالانوار،ج78،ص119)

 اين سايت
 ساير سايتهاي وابسته

نظر شما در مورد بخش "اخبار" و اطلاع رسانی رویدادهای مدرسه و کلاس ها چیست؟

  ضعیف
  خوب
  خیلی خوب
  عالی

a

نياز هاي روزانه

a

مراجع عظام

a

سايتهاي فرهنگي

a

کنگره سرداران شهید

a

پايگاههاي آموزش و پرورش

a

تکنولوژی های نوین

a

نشریات و روزنامه ها

a

علمي و آموزشي

a

دانشگاهها

a

تلفن همراه

 پست الكترونيكي

 پيام رسان اختصاصي

 بخشنامه ها

ورود اعضا

اخبار/مطالب/انتقاد/نظر و پيشنهاد خود را ارسال كنيد

 
 

برنامه و سئوالات امتحاني

  برنامه و سئوالات امتحاني  —> آزمونهای پایه پنجم

 

1. جغرافیا شماره 50      اين مطلب تاکنون 2047 بار مطالعه شده است

  *

 
 

2. جغرافیا شماره 49      اين مطلب تاکنون 915 بار مطالعه شده است

  *

 
 

3. جغرافیا شماره 48      اين مطلب تاکنون 686 بار مطالعه شده است

  *

 
 

4. جغرافیا شماره 47      اين مطلب تاکنون 631 بار مطالعه شده است

  *

 
 

5. جغرافیا شماره 46      اين مطلب تاکنون 572 بار مطالعه شده است

  *

 
 

6. جغرافیا شماره 45      اين مطلب تاکنون 555 بار مطالعه شده است

  *

 
 

7. جغرافیا شماره 44      اين مطلب تاکنون 500 بار مطالعه شده است

  *

 
 

8. جغرافیا شماره 43      اين مطلب تاکنون 523 بار مطالعه شده است

  *

 
 

9. جغرافیا شماره 42      اين مطلب تاکنون 485 بار مطالعه شده است

  *

 
 

10. جغرافیا شماره 41      اين مطلب تاکنون 490 بار مطالعه شده است

  *

 
 

11. جغرافیا شماره 40      اين مطلب تاکنون 460 بار مطالعه شده است

  *

 
 

12. جغرافیا شماره 39      اين مطلب تاکنون 478 بار مطالعه شده است

  *

 
 

13. جغرافیا شماره 38      اين مطلب تاکنون 468 بار مطالعه شده است

  *

 
 

14. جغرافیا شماره 37      اين مطلب تاکنون 450 بار مطالعه شده است

  *

 
 

15. جغرافیا شماره 36      اين مطلب تاکنون 438 بار مطالعه شده است

  *

 
 

16. جغرافیا شماره 35      اين مطلب تاکنون 420 بار مطالعه شده است

  *

 
 

17. جغرافیا شماره 34      اين مطلب تاکنون 418 بار مطالعه شده است

  *

 
 

18. جغرافیا شماره 33      اين مطلب تاکنون 469 بار مطالعه شده است

  *

 
 

19. جغرافیا شماره 32      اين مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است

  *

 
 

20. جغرافیا شماره 31      اين مطلب تاکنون 451 بار مطالعه شده است

  *

 
 

21. جغرافیا شماره 30      اين مطلب تاکنون 486 بار مطالعه شده است

  *

 
 

22. جغرافیا شماره 29      اين مطلب تاکنون 436 بار مطالعه شده است

  -

 
 

23. جغرافیا شماره 28      اين مطلب تاکنون 449 بار مطالعه شده است

  *

 
 

24. جغرافیا شماره 27      اين مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است

  *

 
 

25. جغرافیا شماره 26      اين مطلب تاکنون 423 بار مطالعه شده است

  *

 
 

26. جغرافیا شماره 25      اين مطلب تاکنون 438 بار مطالعه شده است

  *

 
 

27. جغرافیا شماره 24      اين مطلب تاکنون 403 بار مطالعه شده است

  *

 
 

28. جغرافیا شماره 23      اين مطلب تاکنون 433 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

29. جغرافیا شماره 22      اين مطلب تاکنون 419 بار مطالعه شده است

  *

 
 

30. جغرافیا شماره 21      اين مطلب تاکنون 436 بار مطالعه شده است

  *

 
 

31. جغرافیا شماره 20      اين مطلب تاکنون 475 بار مطالعه شده است

  *

 
 

32. جغرافیا شماره 19      اين مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است

  *

 
 

33. جغرافیا شماره 18      اين مطلب تاکنون 623 بار مطالعه شده است

  *

 
 

34. جغرافیا شماره 17      اين مطلب تاکنون 502 بار مطالعه شده است

  *

 
 

35. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 475 بار مطالعه شده است

  *

 
 

36. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 468 بار مطالعه شده است

  *

 
 

37. جغرافیا شماره 15      اين مطلب تاکنون 490 بار مطالعه شده است

  ابراهیمی

 
 

38. جغرافیا شماره 14      اين مطلب تاکنون 502 بار مطالعه شده است

  *

 
 

39. جغرافیا شماره 13      اين مطلب تاکنون 484 بار مطالعه شده است

  *

 
 

40. جغرافیا شماره 12      اين مطلب تاکنون 505 بار مطالعه شده است

  *

 
 

41. جغرافیا شماره 11      اين مطلب تاکنون 513 بار مطالعه شده است

  *

 
 

42. جغرافیا شماره 10      اين مطلب تاکنون 544 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

43. جغرافیا شماره 9      اين مطلب تاکنون 549 بار مطالعه شده است

  *

 
 

44. جغرافیا شماره 8      اين مطلب تاکنون 545 بار مطالعه شده است

  *

 
 

45. جغرافیا شماره 7      اين مطلب تاکنون 617 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

46. جغرافیا شماره 6      اين مطلب تاکنون 577 بار مطالعه شده است

  *

 
 

47. جغرافیا شماره 5      اين مطلب تاکنون 678 بار مطالعه شده است

  *

 
 

48. جغرافیا شماره 4      اين مطلب تاکنون 718 بار مطالعه شده است

  *

 
 

49. جغرافیا شماره 3      اين مطلب تاکنون 883 بار مطالعه شده است

  *

 
 

50. جغرافیا شماره 2      اين مطلب تاکنون 1109 بار مطالعه شده است

  *

 
 

51. جغرافیا شماره 1      اين مطلب تاکنون 1578 بار مطالعه شده است

  *

 
 

52. بخوانیم و بنویسیم شماره 21      اين مطلب تاکنون 1431 بار مطالعه شده است

  *

 
 

53. بخوانیم و بنویسیم شماره 20      اين مطلب تاکنون 792 بار مطالعه شده است

  *

 
 

54. بخوانیم و بنویسیم شماره 19      اين مطلب تاکنون 619 بار مطالعه شده است

  *

 
 

55. بخوانیم و بنویسیم شماره 18      اين مطلب تاکنون 551 بار مطالعه شده است

  *

 
 

56. بخوانیم و بنویسیم شماره 17      اين مطلب تاکنون 536 بار مطالعه شده است

  *

 
 

57. بخوانیم و بنویسیم شماره 16      اين مطلب تاکنون 526 بار مطالعه شده است

  *

 
 

58. بخوانیم و بنویسیم شماره 15      اين مطلب تاکنون 509 بار مطالعه شده است

  *

 
 

59. بخوانیم و بنویسیم شماره 14      اين مطلب تاکنون 498 بار مطالعه شده است

  *

 
 

60. بخوانیم و بنویسیم شماره 13      اين مطلب تاکنون 517 بار مطالعه شده است

  *

 
 

61. بخوانیم و بنویسیم شماره 12      اين مطلب تاکنون 473 بار مطالعه شده است

  *

 
 

62. بخوانیم و بنویسیم شماره 11      اين مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است

  *

 
 

63. بخوانیم و بنویسیم شماره 10      اين مطلب تاکنون 528 بار مطالعه شده است

  *

 
 

64. بخوانیم و بنویسیم شماره 9      اين مطلب تاکنون 543 بار مطالعه شده است

  *

 
 

65. بخوانیم و بنویسیم شماره 8      اين مطلب تاکنون 527 بار مطالعه شده است

  *

 
 

66. بخوانیم و بنویسیم شماره 7      اين مطلب تاکنون 493 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

67. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 580 بار مطالعه شده است

  *

 
 

68. بخوانیم و بنویسیم شماره 6      اين مطلب تاکنون 639 بار مطالعه شده است

  -

 
 

69. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 726 بار مطالعه شده است

  *

 
 

70. بخوانیم و بنویسیم شماره 3      اين مطلب تاکنون 850 بار مطالعه شده است

  *

 
 

71. بخوانیم و بنویسیم شماره 2      اين مطلب تاکنون 1100 بار مطالعه شده است

  *

 
 

72. بخوانیم و بنویسیم شماره 1      اين مطلب تاکنون 1725 بار مطالعه شده است

  *

 
 

73. نمونه سوال پنجم - دیماه 89      اين مطلب تاکنون 1161 بار مطالعه شده است

  -

 
 

74. سوالات تاريخ ومدني پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89 - 1      اين مطلب تاکنون 1370 بار مطالعه شده است

  -

 
 

75. نمونه سوالات علوم پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89- 1      اين مطلب تاکنون 1178 بار مطالعه شده است

  -

 
 

76. نمونه سوالات جغرافي پنجم نوبت دوم - 1      اين مطلب تاکنون 1052 بار مطالعه شده است

  -

 
 

77. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 3      اين مطلب تاکنون 1369 بار مطالعه شده است

  -

 
 

78. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 2      اين مطلب تاکنون 1101 بار مطالعه شده است

  -

 
 

79. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 1      اين مطلب تاکنون 1368 بار مطالعه شده است

  -

 
 

80. مجموعه سئوالات تست (تعلیمات مدنی ) پنجم دي 88      اين مطلب تاکنون 817 بار مطالعه شده است

  -

 
 

81. نمونه سوال علوم پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1467 بار مطالعه شده است

  -

 
 

82. نمونه سوال انشا وبنويسيم پايه پنجم سال 88شماره 1      اين مطلب تاکنون 1190 بار مطالعه شده است

  -

 
 

83. هديه هاي آسماني مستمر آبان88      اين مطلب تاکنون 915 بار مطالعه شده است

  -

 
 

84. نمونه سوال تستی علوم تجربی کلاس پنجم بخش ساختمان مواد      اين مطلب تاکنون 1108 بار مطالعه شده است

  -

 
 

85. سوالات تاريخ و مدني پنجم آبان ماه 88      اين مطلب تاکنون 1242 بار مطالعه شده است

  -

 
 

86. نمونه سوالات هديه هاي آسماني پنجم مستمرآبان 88 شماره 1      اين مطلب تاکنون 908 بار مطالعه شده است

  -

 
 

87. نمونه سوال بنويسيم مستمر پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1261 بار مطالعه شده است

  -

 
 

88. نمونه سوالات تاريخ ومدني پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 939 بار مطالعه شده است

  -

 
 

89. مجموعه سوالات تاريخ و مدني پايه پنچم (درس به درس) دي 88      اين مطلب تاکنون 964 بار مطالعه شده است

  -

 
 

90. تاريخ و مدني پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 958 بار مطالعه شده است

  -

 
 

91. جغرافي پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 872 بار مطالعه شده است

  -

 
 

92. آزمون تاريخ و مدني دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 912 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

93. امتحان مرحله اي علوم      اين مطلب تاکنون 1113 بار مطالعه شده است

  سال تحصيلي 1387-1388

 
 

94. آزمون بخوانيم دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 682 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

95. آزمون جغرافياي آذر ماه 87      اين مطلب تاکنون 780 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

96. آزمون علوم آذر ماه      اين مطلب تاکنون 1007 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

97. آزمون رياضي آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 1881 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

98. آزمون علوم آبان ماه87      اين مطلب تاکنون 1090 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

99. آزمون جغرافیا آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 992 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

100. آزمون هدیه های آسمان آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 863 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

101. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 835 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

102. آزمون بخوانیم آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 902 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

103. آزمون علوم مهر ماه 87      اين مطلب تاکنون 1162 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

104. آزمون ارزشیابی مرحله ای رياضي      اين مطلب تاکنون 1339 بار مطالعه شده است

  مهر ماه87

 
 

105. آزمون علمی و هماهنگ پایه پنجم ابتدایی      اين مطلب تاکنون 1003 بار مطالعه شده است

  دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی

 
 

106. آزمون ریاضی اردیبهشت 87      اين مطلب تاکنون 1260 بار مطالعه شده است

  نمونه سوالات ریاضیات

 
 

107. امتحان تاریخ و مدنی ترم اول      اين مطلب تاکنون 920 بار مطالعه شده است

  -

 
 

108. نمونه سوالات ادبیات3      اين مطلب تاکنون 882 بار مطالعه شده است

  -

 
 

109. نمونه سوالات ادبیات2      اين مطلب تاکنون 669 بار مطالعه شده است

  -

 
 

110. نمونه سوالات ادبیات1      اين مطلب تاکنون 833 بار مطالعه شده است

  -

 
 

111. آزمون مقدماتی المپیاد 85-86      اين مطلب تاکنون 932 بار مطالعه شده است

  -

 
 

112. رياضي آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1331 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

113. آزمون بنویسیم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1347 بار مطالعه شده است

  سوالات بنویسیم

 
 

114. علوم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 977 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

115. ادبیات      اين مطلب تاکنون 737 بار مطالعه شده است

  سوالات تستی ادبیات

 
 

116. هديه هاي آسمان آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 894 بار مطالعه شده است

  سوالات هدیه های آسمان

 
 

117. آزمون ریاضی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1722 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

118. آزمون علوم آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1054 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

119. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 916 بار مطالعه شده است

  تاریخ ومدنی

 
 

120. آزمون جغرافی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 883 بار مطالعه شده است

  جغرافیا

 
 

121. آزمون تاریخ و مدنی مهرماه 86      اين مطلب تاکنون 1012 بار مطالعه شده است

  تاریخ و مدنی

 
 

122. آزمون بخوانیم آبان ماه86      اين مطلب تاکنون 933 بار مطالعه شده است

  امتحان بخوانیم

 
 

123. آزمون انشای آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1009 بار مطالعه شده است

  امتحان انشا

 
 

124. امتحان انشای مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 968 بار مطالعه شده است

  امتحان انشای مهر ماه 86

 
 

125. امتحان علوم مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 1129 بار مطالعه شده است

  امتحان علوم مهر ماه 86

 
 

126. امتحان جغرافی مهر86      اين مطلب تاکنون 944 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافی مهر86

 
 

127. امتحان جغرافیا مهر ماه 85      اين مطلب تاکنون 873 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافیا مهر ماه85

 
 

128. امتحان تاریخ و مدنی 85      اين مطلب تاکنون 987 بار مطالعه شده است

  امتحان تاریخ و مدنی85

 
 

129. آزمون ریاضی مهر 85      اين مطلب تاکنون 1879 بار مطالعه شده است

  امتحان ریاضی

 
 

130. آزمون مقدماتی علوم 85      اين مطلب تاکنون 1097 بار مطالعه شده است

  جهت المپیاد86-85

 
 

131. آزمون نگارش و انشا85      اين مطلب تاکنون 1246 بار مطالعه شده است

  آزمون نگارش و انشا

 
 

اين سايت تا كنون 725392 بازديدكننده داشته است

مجموعه وب سايت هاي اطلاع رساني تبار

كليه حقوق براي موسسه فرهنگي و آموزشي امام حسين (ع) محفوظ است