مدرسه ابتدائی دخترانه شماره 3 - مشهد

http://sg3.tabaar.com

مراسم و
همايش ها
سرگرمي از نگاه تصوير

دانش‌آموزان برتر

وضعيت تحصيلي تکالیف و امتحانات برنامه هفتگي معرفي آموزشگاه معرفي همكاران

صفحه اول

ارتباط با ما كتابخانه الكترونيكي پايگاه آزمون ها پايگاه آموزش اينترنتي سايت تبار وبلاگستان گزارشات ساليانه گزارشات ماهيانه نمودارها

لَنْ تَنَالُواْ الْبِرِّ حَتَّي تُنْفِقوُاْ مِمَّا تُحِبُّونَ : هرگز به (حقيقت) نيكوكاري نمي‌رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مي‌داريد ]محبوب شماست[، (در راه خدا) اتفاق كنيد ]‌درگذريد[‌.

 اين سايت
 ساير سايتهاي وابسته

نظر شما در مورد بخش "اخبار" و اطلاع رسانی رویدادهای مدرسه و کلاس ها چیست؟

  ضعیف
  خوب
  خیلی خوب
  عالی

a

نياز هاي روزانه

a

مراجع عظام

a

سايتهاي فرهنگي

a

کنگره سرداران شهید

a

پايگاههاي آموزش و پرورش

a

تکنولوژی های نوین

a

نشریات و روزنامه ها

a

علمي و آموزشي

a

دانشگاهها

a

تلفن همراه

 پست الكترونيكي

 پيام رسان اختصاصي

 بخشنامه ها

ورود اعضا

اخبار/مطالب/انتقاد/نظر و پيشنهاد خود را ارسال كنيد

 
 

برنامه و سئوالات امتحاني

  برنامه و سئوالات امتحاني  —> آزمونهای پایه پنجم

 

1. جغرافیا شماره 50      اين مطلب تاکنون 1606 بار مطالعه شده است

  *

 
 

2. جغرافیا شماره 49      اين مطلب تاکنون 698 بار مطالعه شده است

  *

 
 

3. جغرافیا شماره 48      اين مطلب تاکنون 543 بار مطالعه شده است

  *

 
 

4. جغرافیا شماره 47      اين مطلب تاکنون 473 بار مطالعه شده است

  *

 
 

5. جغرافیا شماره 46      اين مطلب تاکنون 415 بار مطالعه شده است

  *

 
 

6. جغرافیا شماره 45      اين مطلب تاکنون 400 بار مطالعه شده است

  *

 
 

7. جغرافیا شماره 44      اين مطلب تاکنون 362 بار مطالعه شده است

  *

 
 

8. جغرافیا شماره 43      اين مطلب تاکنون 362 بار مطالعه شده است

  *

 
 

9. جغرافیا شماره 42      اين مطلب تاکنون 342 بار مطالعه شده است

  *

 
 

10. جغرافیا شماره 41      اين مطلب تاکنون 336 بار مطالعه شده است

  *

 
 

11. جغرافیا شماره 40      اين مطلب تاکنون 334 بار مطالعه شده است

  *

 
 

12. جغرافیا شماره 39      اين مطلب تاکنون 311 بار مطالعه شده است

  *

 
 

13. جغرافیا شماره 38      اين مطلب تاکنون 325 بار مطالعه شده است

  *

 
 

14. جغرافیا شماره 37      اين مطلب تاکنون 303 بار مطالعه شده است

  *

 
 

15. جغرافیا شماره 36      اين مطلب تاکنون 301 بار مطالعه شده است

  *

 
 

16. جغرافیا شماره 35      اين مطلب تاکنون 308 بار مطالعه شده است

  *

 
 

17. جغرافیا شماره 34      اين مطلب تاکنون 282 بار مطالعه شده است

  *

 
 

18. جغرافیا شماره 33      اين مطلب تاکنون 320 بار مطالعه شده است

  *

 
 

19. جغرافیا شماره 32      اين مطلب تاکنون 305 بار مطالعه شده است

  *

 
 

20. جغرافیا شماره 31      اين مطلب تاکنون 299 بار مطالعه شده است

  *

 
 

21. جغرافیا شماره 30      اين مطلب تاکنون 322 بار مطالعه شده است

  *

 
 

22. جغرافیا شماره 29      اين مطلب تاکنون 294 بار مطالعه شده است

  -

 
 

23. جغرافیا شماره 28      اين مطلب تاکنون 297 بار مطالعه شده است

  *

 
 

24. جغرافیا شماره 27      اين مطلب تاکنون 304 بار مطالعه شده است

  *

 
 

25. جغرافیا شماره 26      اين مطلب تاکنون 298 بار مطالعه شده است

  *

 
 

26. جغرافیا شماره 25      اين مطلب تاکنون 303 بار مطالعه شده است

  *

 
 

27. جغرافیا شماره 24      اين مطلب تاکنون 277 بار مطالعه شده است

  *

 
 

28. جغرافیا شماره 23      اين مطلب تاکنون 288 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

29. جغرافیا شماره 22      اين مطلب تاکنون 289 بار مطالعه شده است

  *

 
 

30. جغرافیا شماره 21      اين مطلب تاکنون 299 بار مطالعه شده است

  *

 
 

31. جغرافیا شماره 20      اين مطلب تاکنون 323 بار مطالعه شده است

  *

 
 

32. جغرافیا شماره 19      اين مطلب تاکنون 309 بار مطالعه شده است

  *

 
 

33. جغرافیا شماره 18      اين مطلب تاکنون 438 بار مطالعه شده است

  *

 
 

34. جغرافیا شماره 17      اين مطلب تاکنون 340 بار مطالعه شده است

  *

 
 

35. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 318 بار مطالعه شده است

  *

 
 

36. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 329 بار مطالعه شده است

  *

 
 

37. جغرافیا شماره 15      اين مطلب تاکنون 334 بار مطالعه شده است

  ابراهیمی

 
 

38. جغرافیا شماره 14      اين مطلب تاکنون 341 بار مطالعه شده است

  *

 
 

39. جغرافیا شماره 13      اين مطلب تاکنون 341 بار مطالعه شده است

  *

 
 

40. جغرافیا شماره 12      اين مطلب تاکنون 355 بار مطالعه شده است

  *

 
 

41. جغرافیا شماره 11      اين مطلب تاکنون 360 بار مطالعه شده است

  *

 
 

42. جغرافیا شماره 10      اين مطلب تاکنون 392 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

43. جغرافیا شماره 9      اين مطلب تاکنون 388 بار مطالعه شده است

  *

 
 

44. جغرافیا شماره 8      اين مطلب تاکنون 388 بار مطالعه شده است

  *

 
 

45. جغرافیا شماره 7      اين مطلب تاکنون 469 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

46. جغرافیا شماره 6      اين مطلب تاکنون 435 بار مطالعه شده است

  *

 
 

47. جغرافیا شماره 5      اين مطلب تاکنون 492 بار مطالعه شده است

  *

 
 

48. جغرافیا شماره 4      اين مطلب تاکنون 521 بار مطالعه شده است

  *

 
 

49. جغرافیا شماره 3      اين مطلب تاکنون 622 بار مطالعه شده است

  *

 
 

50. جغرافیا شماره 2      اين مطلب تاکنون 783 بار مطالعه شده است

  *

 
 

51. جغرافیا شماره 1      اين مطلب تاکنون 1114 بار مطالعه شده است

  *

 
 

52. بخوانیم و بنویسیم شماره 21      اين مطلب تاکنون 1081 بار مطالعه شده است

  *

 
 

53. بخوانیم و بنویسیم شماره 20      اين مطلب تاکنون 601 بار مطالعه شده است

  *

 
 

54. بخوانیم و بنویسیم شماره 19      اين مطلب تاکنون 452 بار مطالعه شده است

  *

 
 

55. بخوانیم و بنویسیم شماره 18      اين مطلب تاکنون 402 بار مطالعه شده است

  *

 
 

56. بخوانیم و بنویسیم شماره 17      اين مطلب تاکنون 359 بار مطالعه شده است

  *

 
 

57. بخوانیم و بنویسیم شماره 16      اين مطلب تاکنون 354 بار مطالعه شده است

  *

 
 

58. بخوانیم و بنویسیم شماره 15      اين مطلب تاکنون 361 بار مطالعه شده است

  *

 
 

59. بخوانیم و بنویسیم شماره 14      اين مطلب تاکنون 343 بار مطالعه شده است

  *

 
 

60. بخوانیم و بنویسیم شماره 13      اين مطلب تاکنون 361 بار مطالعه شده است

  *

 
 

61. بخوانیم و بنویسیم شماره 12      اين مطلب تاکنون 330 بار مطالعه شده است

  *

 
 

62. بخوانیم و بنویسیم شماره 11      اين مطلب تاکنون 330 بار مطالعه شده است

  *

 
 

63. بخوانیم و بنویسیم شماره 10      اين مطلب تاکنون 369 بار مطالعه شده است

  *

 
 

64. بخوانیم و بنویسیم شماره 9      اين مطلب تاکنون 371 بار مطالعه شده است

  *

 
 

65. بخوانیم و بنویسیم شماره 8      اين مطلب تاکنون 356 بار مطالعه شده است

  *

 
 

66. بخوانیم و بنویسیم شماره 7      اين مطلب تاکنون 355 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

67. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 413 بار مطالعه شده است

  *

 
 

68. بخوانیم و بنویسیم شماره 6      اين مطلب تاکنون 449 بار مطالعه شده است

  -

 
 

69. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 534 بار مطالعه شده است

  *

 
 

70. بخوانیم و بنویسیم شماره 3      اين مطلب تاکنون 607 بار مطالعه شده است

  *

 
 

71. بخوانیم و بنویسیم شماره 2      اين مطلب تاکنون 750 بار مطالعه شده است

  *

 
 

72. بخوانیم و بنویسیم شماره 1      اين مطلب تاکنون 1128 بار مطالعه شده است

  *

 
 

73. نمونه سوال پنجم - دیماه 89      اين مطلب تاکنون 1000 بار مطالعه شده است

  -

 
 

74. سوالات تاريخ ومدني پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89 - 1      اين مطلب تاکنون 1165 بار مطالعه شده است

  -

 
 

75. نمونه سوالات علوم پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89- 1      اين مطلب تاکنون 999 بار مطالعه شده است

  -

 
 

76. نمونه سوالات جغرافي پنجم نوبت دوم - 1      اين مطلب تاکنون 885 بار مطالعه شده است

  -

 
 

77. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 3      اين مطلب تاکنون 1114 بار مطالعه شده است

  -

 
 

78. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 2      اين مطلب تاکنون 931 بار مطالعه شده است

  -

 
 

79. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 1      اين مطلب تاکنون 1086 بار مطالعه شده است

  -

 
 

80. مجموعه سئوالات تست (تعلیمات مدنی ) پنجم دي 88      اين مطلب تاکنون 686 بار مطالعه شده است

  -

 
 

81. نمونه سوال علوم پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1152 بار مطالعه شده است

  -

 
 

82. نمونه سوال انشا وبنويسيم پايه پنجم سال 88شماره 1      اين مطلب تاکنون 994 بار مطالعه شده است

  -

 
 

83. هديه هاي آسماني مستمر آبان88      اين مطلب تاکنون 700 بار مطالعه شده است

  -

 
 

84. نمونه سوال تستی علوم تجربی کلاس پنجم بخش ساختمان مواد      اين مطلب تاکنون 827 بار مطالعه شده است

  -

 
 

85. سوالات تاريخ و مدني پنجم آبان ماه 88      اين مطلب تاکنون 977 بار مطالعه شده است

  -

 
 

86. نمونه سوالات هديه هاي آسماني پنجم مستمرآبان 88 شماره 1      اين مطلب تاکنون 678 بار مطالعه شده است

  -

 
 

87. نمونه سوال بنويسيم مستمر پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 977 بار مطالعه شده است

  -

 
 

88. نمونه سوالات تاريخ ومدني پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 764 بار مطالعه شده است

  -

 
 

89. مجموعه سوالات تاريخ و مدني پايه پنچم (درس به درس) دي 88      اين مطلب تاکنون 833 بار مطالعه شده است

  -

 
 

90. تاريخ و مدني پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 798 بار مطالعه شده است

  -

 
 

91. جغرافي پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 705 بار مطالعه شده است

  -

 
 

92. آزمون تاريخ و مدني دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

93. امتحان مرحله اي علوم      اين مطلب تاکنون 906 بار مطالعه شده است

  سال تحصيلي 1387-1388

 
 

94. آزمون بخوانيم دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 582 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

95. آزمون جغرافياي آذر ماه 87      اين مطلب تاکنون 639 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

96. آزمون علوم آذر ماه      اين مطلب تاکنون 859 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

97. آزمون رياضي آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 1540 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

98. آزمون علوم آبان ماه87      اين مطلب تاکنون 867 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

99. آزمون جغرافیا آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 780 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

100. آزمون هدیه های آسمان آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 674 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

101. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 666 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

102. آزمون بخوانیم آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 699 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

103. آزمون علوم مهر ماه 87      اين مطلب تاکنون 908 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

104. آزمون ارزشیابی مرحله ای رياضي      اين مطلب تاکنون 1077 بار مطالعه شده است

  مهر ماه87

 
 

105. آزمون علمی و هماهنگ پایه پنجم ابتدایی      اين مطلب تاکنون 847 بار مطالعه شده است

  دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی

 
 

106. آزمون ریاضی اردیبهشت 87      اين مطلب تاکنون 1080 بار مطالعه شده است

  نمونه سوالات ریاضیات

 
 

107. امتحان تاریخ و مدنی ترم اول      اين مطلب تاکنون 807 بار مطالعه شده است

  -

 
 

108. نمونه سوالات ادبیات3      اين مطلب تاکنون 739 بار مطالعه شده است

  -

 
 

109. نمونه سوالات ادبیات2      اين مطلب تاکنون 529 بار مطالعه شده است

  -

 
 

110. نمونه سوالات ادبیات1      اين مطلب تاکنون 665 بار مطالعه شده است

  -

 
 

111. آزمون مقدماتی المپیاد 85-86      اين مطلب تاکنون 774 بار مطالعه شده است

  -

 
 

112. رياضي آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1164 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

113. آزمون بنویسیم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1136 بار مطالعه شده است

  سوالات بنویسیم

 
 

114. علوم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 849 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

115. ادبیات      اين مطلب تاکنون 601 بار مطالعه شده است

  سوالات تستی ادبیات

 
 

116. هديه هاي آسمان آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 716 بار مطالعه شده است

  سوالات هدیه های آسمان

 
 

117. آزمون ریاضی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1395 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

118. آزمون علوم آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 857 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

119. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 741 بار مطالعه شده است

  تاریخ ومدنی

 
 

120. آزمون جغرافی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 697 بار مطالعه شده است

  جغرافیا

 
 

121. آزمون تاریخ و مدنی مهرماه 86      اين مطلب تاکنون 757 بار مطالعه شده است

  تاریخ و مدنی

 
 

122. آزمون بخوانیم آبان ماه86      اين مطلب تاکنون 740 بار مطالعه شده است

  امتحان بخوانیم

 
 

123. آزمون انشای آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 799 بار مطالعه شده است

  امتحان انشا

 
 

124. امتحان انشای مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 782 بار مطالعه شده است

  امتحان انشای مهر ماه 86

 
 

125. امتحان علوم مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 896 بار مطالعه شده است

  امتحان علوم مهر ماه 86

 
 

126. امتحان جغرافی مهر86      اين مطلب تاکنون 744 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافی مهر86

 
 

127. امتحان جغرافیا مهر ماه 85      اين مطلب تاکنون 696 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافیا مهر ماه85

 
 

128. امتحان تاریخ و مدنی 85      اين مطلب تاکنون 771 بار مطالعه شده است

  امتحان تاریخ و مدنی85

 
 

129. آزمون ریاضی مهر 85      اين مطلب تاکنون 1472 بار مطالعه شده است

  امتحان ریاضی

 
 

130. آزمون مقدماتی علوم 85      اين مطلب تاکنون 915 بار مطالعه شده است

  جهت المپیاد86-85

 
 

131. آزمون نگارش و انشا85      اين مطلب تاکنون 1078 بار مطالعه شده است

  آزمون نگارش و انشا

 
 

اين سايت تا كنون 621021 بازديدكننده داشته است

مجموعه وب سايت هاي اطلاع رساني تبار

كليه حقوق براي موسسه فرهنگي و آموزشي امام حسين (ع) محفوظ است