مدرسه ابتدائی دخترانه شماره 3 - مشهد

http://sg3.tabaar.com

مراسم و
همايش ها
سرگرمي از نگاه تصوير

دانش‌آموزان برتر

وضعيت تحصيلي تکالیف و امتحانات برنامه هفتگي معرفي آموزشگاه معرفي همكاران

صفحه اول

ارتباط با ما كتابخانه الكترونيكي پايگاه آزمون ها پايگاه آموزش اينترنتي سايت تبار وبلاگستان گزارشات ساليانه گزارشات ماهيانه نمودارها

وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ : و خشم خود را فرو مي‌برند؛ و از خطاي مردم درمي‌گذرند.

 اين سايت
 ساير سايتهاي وابسته

نظر شما در مورد بخش "اخبار" و اطلاع رسانی رویدادهای مدرسه و کلاس ها چیست؟

  ضعیف
  خوب
  خیلی خوب
  عالی

a

نياز هاي روزانه

a

مراجع عظام

a

سايتهاي فرهنگي

a

کنگره سرداران شهید

a

پايگاههاي آموزش و پرورش

a

تکنولوژی های نوین

a

نشریات و روزنامه ها

a

علمي و آموزشي

a

دانشگاهها

a

تلفن همراه

 پست الكترونيكي

 پيام رسان اختصاصي

 بخشنامه ها

ورود اعضا

اخبار/مطالب/انتقاد/نظر و پيشنهاد خود را ارسال كنيد

 
 

برنامه و سئوالات امتحاني

  برنامه و سئوالات امتحاني  —> آزمونهای پایه پنجم

 

1. جغرافیا شماره 50      اين مطلب تاکنون 1833 بار مطالعه شده است

  *

 
 

2. جغرافیا شماره 49      اين مطلب تاکنون 852 بار مطالعه شده است

  *

 
 

3. جغرافیا شماره 48      اين مطلب تاکنون 648 بار مطالعه شده است

  *

 
 

4. جغرافیا شماره 47      اين مطلب تاکنون 588 بار مطالعه شده است

  *

 
 

5. جغرافیا شماره 46      اين مطلب تاکنون 527 بار مطالعه شده است

  *

 
 

6. جغرافیا شماره 45      اين مطلب تاکنون 518 بار مطالعه شده است

  *

 
 

7. جغرافیا شماره 44      اين مطلب تاکنون 462 بار مطالعه شده است

  *

 
 

8. جغرافیا شماره 43      اين مطلب تاکنون 492 بار مطالعه شده است

  *

 
 

9. جغرافیا شماره 42      اين مطلب تاکنون 447 بار مطالعه شده است

  *

 
 

10. جغرافیا شماره 41      اين مطلب تاکنون 457 بار مطالعه شده است

  *

 
 

11. جغرافیا شماره 40      اين مطلب تاکنون 433 بار مطالعه شده است

  *

 
 

12. جغرافیا شماره 39      اين مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است

  *

 
 

13. جغرافیا شماره 38      اين مطلب تاکنون 436 بار مطالعه شده است

  *

 
 

14. جغرافیا شماره 37      اين مطلب تاکنون 428 بار مطالعه شده است

  *

 
 

15. جغرافیا شماره 36      اين مطلب تاکنون 406 بار مطالعه شده است

  *

 
 

16. جغرافیا شماره 35      اين مطلب تاکنون 399 بار مطالعه شده است

  *

 
 

17. جغرافیا شماره 34      اين مطلب تاکنون 388 بار مطالعه شده است

  *

 
 

18. جغرافیا شماره 33      اين مطلب تاکنون 438 بار مطالعه شده است

  *

 
 

19. جغرافیا شماره 32      اين مطلب تاکنون 416 بار مطالعه شده است

  *

 
 

20. جغرافیا شماره 31      اين مطلب تاکنون 427 بار مطالعه شده است

  *

 
 

21. جغرافیا شماره 30      اين مطلب تاکنون 453 بار مطالعه شده است

  *

 
 

22. جغرافیا شماره 29      اين مطلب تاکنون 413 بار مطالعه شده است

  -

 
 

23. جغرافیا شماره 28      اين مطلب تاکنون 417 بار مطالعه شده است

  *

 
 

24. جغرافیا شماره 27      اين مطلب تاکنون 414 بار مطالعه شده است

  *

 
 

25. جغرافیا شماره 26      اين مطلب تاکنون 392 بار مطالعه شده است

  *

 
 

26. جغرافیا شماره 25      اين مطلب تاکنون 410 بار مطالعه شده است

  *

 
 

27. جغرافیا شماره 24      اين مطلب تاکنون 374 بار مطالعه شده است

  *

 
 

28. جغرافیا شماره 23      اين مطلب تاکنون 403 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

29. جغرافیا شماره 22      اين مطلب تاکنون 385 بار مطالعه شده است

  *

 
 

30. جغرافیا شماره 21      اين مطلب تاکنون 402 بار مطالعه شده است

  *

 
 

31. جغرافیا شماره 20      اين مطلب تاکنون 441 بار مطالعه شده است

  *

 
 

32. جغرافیا شماره 19      اين مطلب تاکنون 438 بار مطالعه شده است

  *

 
 

33. جغرافیا شماره 18      اين مطلب تاکنون 581 بار مطالعه شده است

  *

 
 

34. جغرافیا شماره 17      اين مطلب تاکنون 466 بار مطالعه شده است

  *

 
 

35. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 444 بار مطالعه شده است

  *

 
 

36. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 427 بار مطالعه شده است

  *

 
 

37. جغرافیا شماره 15      اين مطلب تاکنون 449 بار مطالعه شده است

  ابراهیمی

 
 

38. جغرافیا شماره 14      اين مطلب تاکنون 464 بار مطالعه شده است

  *

 
 

39. جغرافیا شماره 13      اين مطلب تاکنون 447 بار مطالعه شده است

  *

 
 

40. جغرافیا شماره 12      اين مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است

  *

 
 

41. جغرافیا شماره 11      اين مطلب تاکنون 482 بار مطالعه شده است

  *

 
 

42. جغرافیا شماره 10      اين مطلب تاکنون 510 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

43. جغرافیا شماره 9      اين مطلب تاکنون 510 بار مطالعه شده است

  *

 
 

44. جغرافیا شماره 8      اين مطلب تاکنون 504 بار مطالعه شده است

  *

 
 

45. جغرافیا شماره 7      اين مطلب تاکنون 577 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

46. جغرافیا شماره 6      اين مطلب تاکنون 542 بار مطالعه شده است

  *

 
 

47. جغرافیا شماره 5      اين مطلب تاکنون 621 بار مطالعه شده است

  *

 
 

48. جغرافیا شماره 4      اين مطلب تاکنون 626 بار مطالعه شده است

  *

 
 

49. جغرافیا شماره 3      اين مطلب تاکنون 755 بار مطالعه شده است

  *

 
 

50. جغرافیا شماره 2      اين مطلب تاکنون 972 بار مطالعه شده است

  *

 
 

51. جغرافیا شماره 1      اين مطلب تاکنون 1384 بار مطالعه شده است

  *

 
 

52. بخوانیم و بنویسیم شماره 21      اين مطلب تاکنون 1247 بار مطالعه شده است

  *

 
 

53. بخوانیم و بنویسیم شماره 20      اين مطلب تاکنون 732 بار مطالعه شده است

  *

 
 

54. بخوانیم و بنویسیم شماره 19      اين مطلب تاکنون 572 بار مطالعه شده است

  *

 
 

55. بخوانیم و بنویسیم شماره 18      اين مطلب تاکنون 514 بار مطالعه شده است

  *

 
 

56. بخوانیم و بنویسیم شماره 17      اين مطلب تاکنون 484 بار مطالعه شده است

  *

 
 

57. بخوانیم و بنویسیم شماره 16      اين مطلب تاکنون 486 بار مطالعه شده است

  *

 
 

58. بخوانیم و بنویسیم شماره 15      اين مطلب تاکنون 478 بار مطالعه شده است

  *

 
 

59. بخوانیم و بنویسیم شماره 14      اين مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است

  *

 
 

60. بخوانیم و بنویسیم شماره 13      اين مطلب تاکنون 481 بار مطالعه شده است

  *

 
 

61. بخوانیم و بنویسیم شماره 12      اين مطلب تاکنون 445 بار مطالعه شده است

  *

 
 

62. بخوانیم و بنویسیم شماره 11      اين مطلب تاکنون 443 بار مطالعه شده است

  *

 
 

63. بخوانیم و بنویسیم شماره 10      اين مطلب تاکنون 493 بار مطالعه شده است

  *

 
 

64. بخوانیم و بنویسیم شماره 9      اين مطلب تاکنون 501 بار مطالعه شده است

  *

 
 

65. بخوانیم و بنویسیم شماره 8      اين مطلب تاکنون 484 بار مطالعه شده است

  *

 
 

66. بخوانیم و بنویسیم شماره 7      اين مطلب تاکنون 457 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

67. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 529 بار مطالعه شده است

  *

 
 

68. بخوانیم و بنویسیم شماره 6      اين مطلب تاکنون 571 بار مطالعه شده است

  -

 
 

69. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 660 بار مطالعه شده است

  *

 
 

70. بخوانیم و بنویسیم شماره 3      اين مطلب تاکنون 741 بار مطالعه شده است

  *

 
 

71. بخوانیم و بنویسیم شماره 2      اين مطلب تاکنون 910 بار مطالعه شده است

  *

 
 

72. بخوانیم و بنویسیم شماره 1      اين مطلب تاکنون 1434 بار مطالعه شده است

  *

 
 

73. نمونه سوال پنجم - دیماه 89      اين مطلب تاکنون 1124 بار مطالعه شده است

  -

 
 

74. سوالات تاريخ ومدني پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89 - 1      اين مطلب تاکنون 1330 بار مطالعه شده است

  -

 
 

75. نمونه سوالات علوم پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89- 1      اين مطلب تاکنون 1150 بار مطالعه شده است

  -

 
 

76. نمونه سوالات جغرافي پنجم نوبت دوم - 1      اين مطلب تاکنون 1027 بار مطالعه شده است

  -

 
 

77. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 3      اين مطلب تاکنون 1280 بار مطالعه شده است

  -

 
 

78. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 2      اين مطلب تاکنون 1033 بار مطالعه شده است

  -

 
 

79. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 1      اين مطلب تاکنون 1253 بار مطالعه شده است

  -

 
 

80. مجموعه سئوالات تست (تعلیمات مدنی ) پنجم دي 88      اين مطلب تاکنون 789 بار مطالعه شده است

  -

 
 

81. نمونه سوال علوم پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1317 بار مطالعه شده است

  -

 
 

82. نمونه سوال انشا وبنويسيم پايه پنجم سال 88شماره 1      اين مطلب تاکنون 1117 بار مطالعه شده است

  -

 
 

83. هديه هاي آسماني مستمر آبان88      اين مطلب تاکنون 815 بار مطالعه شده است

  -

 
 

84. نمونه سوال تستی علوم تجربی کلاس پنجم بخش ساختمان مواد      اين مطلب تاکنون 1002 بار مطالعه شده است

  -

 
 

85. سوالات تاريخ و مدني پنجم آبان ماه 88      اين مطلب تاکنون 1135 بار مطالعه شده است

  -

 
 

86. نمونه سوالات هديه هاي آسماني پنجم مستمرآبان 88 شماره 1      اين مطلب تاکنون 806 بار مطالعه شده است

  -

 
 

87. نمونه سوال بنويسيم مستمر پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1135 بار مطالعه شده است

  -

 
 

88. نمونه سوالات تاريخ ومدني پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 869 بار مطالعه شده است

  -

 
 

89. مجموعه سوالات تاريخ و مدني پايه پنچم (درس به درس) دي 88      اين مطلب تاکنون 921 بار مطالعه شده است

  -

 
 

90. تاريخ و مدني پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 916 بار مطالعه شده است

  -

 
 

91. جغرافي پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 837 بار مطالعه شده است

  -

 
 

92. آزمون تاريخ و مدني دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 871 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

93. امتحان مرحله اي علوم      اين مطلب تاکنون 1068 بار مطالعه شده است

  سال تحصيلي 1387-1388

 
 

94. آزمون بخوانيم دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 666 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

95. آزمون جغرافياي آذر ماه 87      اين مطلب تاکنون 750 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

96. آزمون علوم آذر ماه      اين مطلب تاکنون 976 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

97. آزمون رياضي آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 1690 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

98. آزمون علوم آبان ماه87      اين مطلب تاکنون 990 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

99. آزمون جغرافیا آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 931 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

100. آزمون هدیه های آسمان آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 793 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

101. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 767 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

102. آزمون بخوانیم آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 818 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

103. آزمون علوم مهر ماه 87      اين مطلب تاکنون 1061 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

104. آزمون ارزشیابی مرحله ای رياضي      اين مطلب تاکنون 1270 بار مطالعه شده است

  مهر ماه87

 
 

105. آزمون علمی و هماهنگ پایه پنجم ابتدایی      اين مطلب تاکنون 948 بار مطالعه شده است

  دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی

 
 

106. آزمون ریاضی اردیبهشت 87      اين مطلب تاکنون 1220 بار مطالعه شده است

  نمونه سوالات ریاضیات

 
 

107. امتحان تاریخ و مدنی ترم اول      اين مطلب تاکنون 897 بار مطالعه شده است

  -

 
 

108. نمونه سوالات ادبیات3      اين مطلب تاکنون 858 بار مطالعه شده است

  -

 
 

109. نمونه سوالات ادبیات2      اين مطلب تاکنون 638 بار مطالعه شده است

  -

 
 

110. نمونه سوالات ادبیات1      اين مطلب تاکنون 795 بار مطالعه شده است

  -

 
 

111. آزمون مقدماتی المپیاد 85-86      اين مطلب تاکنون 905 بار مطالعه شده است

  -

 
 

112. رياضي آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1272 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

113. آزمون بنویسیم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1288 بار مطالعه شده است

  سوالات بنویسیم

 
 

114. علوم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 942 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

115. ادبیات      اين مطلب تاکنون 709 بار مطالعه شده است

  سوالات تستی ادبیات

 
 

116. هديه هاي آسمان آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 833 بار مطالعه شده است

  سوالات هدیه های آسمان

 
 

117. آزمون ریاضی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1583 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

118. آزمون علوم آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 988 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

119. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 863 بار مطالعه شده است

  تاریخ ومدنی

 
 

120. آزمون جغرافی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 834 بار مطالعه شده است

  جغرافیا

 
 

121. آزمون تاریخ و مدنی مهرماه 86      اين مطلب تاکنون 955 بار مطالعه شده است

  تاریخ و مدنی

 
 

122. آزمون بخوانیم آبان ماه86      اين مطلب تاکنون 867 بار مطالعه شده است

  امتحان بخوانیم

 
 

123. آزمون انشای آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 945 بار مطالعه شده است

  امتحان انشا

 
 

124. امتحان انشای مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 935 بار مطالعه شده است

  امتحان انشای مهر ماه 86

 
 

125. امتحان علوم مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 1053 بار مطالعه شده است

  امتحان علوم مهر ماه 86

 
 

126. امتحان جغرافی مهر86      اين مطلب تاکنون 893 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافی مهر86

 
 

127. امتحان جغرافیا مهر ماه 85      اين مطلب تاکنون 826 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافیا مهر ماه85

 
 

128. امتحان تاریخ و مدنی 85      اين مطلب تاکنون 938 بار مطالعه شده است

  امتحان تاریخ و مدنی85

 
 

129. آزمون ریاضی مهر 85      اين مطلب تاکنون 1729 بار مطالعه شده است

  امتحان ریاضی

 
 

130. آزمون مقدماتی علوم 85      اين مطلب تاکنون 1056 بار مطالعه شده است

  جهت المپیاد86-85

 
 

131. آزمون نگارش و انشا85      اين مطلب تاکنون 1197 بار مطالعه شده است

  آزمون نگارش و انشا

 
 

اين سايت تا كنون 706809 بازديدكننده داشته است

مجموعه وب سايت هاي اطلاع رساني تبار

كليه حقوق براي موسسه فرهنگي و آموزشي امام حسين (ع) محفوظ است