مدرسه ابتدائی دخترانه شماره 3 - مشهد

http://sg3.tabaar.com

مراسم و
همايش ها
سرگرمي از نگاه تصوير

دانش‌آموزان برتر

وضعيت تحصيلي تکالیف و امتحانات برنامه هفتگي معرفي آموزشگاه معرفي همكاران

صفحه اول

ارتباط با ما كتابخانه الكترونيكي پايگاه آزمون ها پايگاه آموزش اينترنتي سايت تبار وبلاگستان گزارشات ساليانه گزارشات ماهيانه نمودارها

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانُ : آيا جزاي نيكي جز نيكي است؟!

 اين سايت
 ساير سايتهاي وابسته

نظر شما در مورد بخش "اخبار" و اطلاع رسانی رویدادهای مدرسه و کلاس ها چیست؟

  ضعیف
  خوب
  خیلی خوب
  عالی

a

نياز هاي روزانه

a

مراجع عظام

a

سايتهاي فرهنگي

a

کنگره سرداران شهید

a

پايگاههاي آموزش و پرورش

a

تکنولوژی های نوین

a

نشریات و روزنامه ها

a

علمي و آموزشي

a

دانشگاهها

a

تلفن همراه

 پست الكترونيكي

 پيام رسان اختصاصي

 بخشنامه ها

ورود اعضا

اخبار/مطالب/انتقاد/نظر و پيشنهاد خود را ارسال كنيد

 
 

برنامه و سئوالات امتحاني

  برنامه و سئوالات امتحاني  —> آزمونهای پایه پنجم

 

1. جغرافیا شماره 50      اين مطلب تاکنون 1758 بار مطالعه شده است

  *

 
 

2. جغرافیا شماره 49      اين مطلب تاکنون 840 بار مطالعه شده است

  *

 
 

3. جغرافیا شماره 48      اين مطلب تاکنون 635 بار مطالعه شده است

  *

 
 

4. جغرافیا شماره 47      اين مطلب تاکنون 576 بار مطالعه شده است

  *

 
 

5. جغرافیا شماره 46      اين مطلب تاکنون 514 بار مطالعه شده است

  *

 
 

6. جغرافیا شماره 45      اين مطلب تاکنون 510 بار مطالعه شده است

  *

 
 

7. جغرافیا شماره 44      اين مطلب تاکنون 450 بار مطالعه شده است

  *

 
 

8. جغرافیا شماره 43      اين مطلب تاکنون 479 بار مطالعه شده است

  *

 
 

9. جغرافیا شماره 42      اين مطلب تاکنون 439 بار مطالعه شده است

  *

 
 

10. جغرافیا شماره 41      اين مطلب تاکنون 449 بار مطالعه شده است

  *

 
 

11. جغرافیا شماره 40      اين مطلب تاکنون 419 بار مطالعه شده است

  *

 
 

12. جغرافیا شماره 39      اين مطلب تاکنون 428 بار مطالعه شده است

  *

 
 

13. جغرافیا شماره 38      اين مطلب تاکنون 426 بار مطالعه شده است

  *

 
 

14. جغرافیا شماره 37      اين مطلب تاکنون 414 بار مطالعه شده است

  *

 
 

15. جغرافیا شماره 36      اين مطلب تاکنون 391 بار مطالعه شده است

  *

 
 

16. جغرافیا شماره 35      اين مطلب تاکنون 387 بار مطالعه شده است

  *

 
 

17. جغرافیا شماره 34      اين مطلب تاکنون 380 بار مطالعه شده است

  *

 
 

18. جغرافیا شماره 33      اين مطلب تاکنون 426 بار مطالعه شده است

  *

 
 

19. جغرافیا شماره 32      اين مطلب تاکنون 405 بار مطالعه شده است

  *

 
 

20. جغرافیا شماره 31      اين مطلب تاکنون 417 بار مطالعه شده است

  *

 
 

21. جغرافیا شماره 30      اين مطلب تاکنون 442 بار مطالعه شده است

  *

 
 

22. جغرافیا شماره 29      اين مطلب تاکنون 404 بار مطالعه شده است

  -

 
 

23. جغرافیا شماره 28      اين مطلب تاکنون 404 بار مطالعه شده است

  *

 
 

24. جغرافیا شماره 27      اين مطلب تاکنون 406 بار مطالعه شده است

  *

 
 

25. جغرافیا شماره 26      اين مطلب تاکنون 380 بار مطالعه شده است

  *

 
 

26. جغرافیا شماره 25      اين مطلب تاکنون 402 بار مطالعه شده است

  *

 
 

27. جغرافیا شماره 24      اين مطلب تاکنون 367 بار مطالعه شده است

  *

 
 

28. جغرافیا شماره 23      اين مطلب تاکنون 393 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

29. جغرافیا شماره 22      اين مطلب تاکنون 376 بار مطالعه شده است

  *

 
 

30. جغرافیا شماره 21      اين مطلب تاکنون 390 بار مطالعه شده است

  *

 
 

31. جغرافیا شماره 20      اين مطلب تاکنون 431 بار مطالعه شده است

  *

 
 

32. جغرافیا شماره 19      اين مطلب تاکنون 425 بار مطالعه شده است

  *

 
 

33. جغرافیا شماره 18      اين مطلب تاکنون 566 بار مطالعه شده است

  *

 
 

34. جغرافیا شماره 17      اين مطلب تاکنون 454 بار مطالعه شده است

  *

 
 

35. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 433 بار مطالعه شده است

  *

 
 

36. جغرافیا شماره 16      اين مطلب تاکنون 416 بار مطالعه شده است

  *

 
 

37. جغرافیا شماره 15      اين مطلب تاکنون 439 بار مطالعه شده است

  ابراهیمی

 
 

38. جغرافیا شماره 14      اين مطلب تاکنون 450 بار مطالعه شده است

  *

 
 

39. جغرافیا شماره 13      اين مطلب تاکنون 440 بار مطالعه شده است

  *

 
 

40. جغرافیا شماره 12      اين مطلب تاکنون 459 بار مطالعه شده است

  *

 
 

41. جغرافیا شماره 11      اين مطلب تاکنون 472 بار مطالعه شده است

  *

 
 

42. جغرافیا شماره 10      اين مطلب تاکنون 497 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

43. جغرافیا شماره 9      اين مطلب تاکنون 496 بار مطالعه شده است

  *

 
 

44. جغرافیا شماره 8      اين مطلب تاکنون 494 بار مطالعه شده است

  *

 
 

45. جغرافیا شماره 7      اين مطلب تاکنون 560 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

46. جغرافیا شماره 6      اين مطلب تاکنون 531 بار مطالعه شده است

  *

 
 

47. جغرافیا شماره 5      اين مطلب تاکنون 603 بار مطالعه شده است

  *

 
 

48. جغرافیا شماره 4      اين مطلب تاکنون 616 بار مطالعه شده است

  *

 
 

49. جغرافیا شماره 3      اين مطلب تاکنون 725 بار مطالعه شده است

  *

 
 

50. جغرافیا شماره 2      اين مطلب تاکنون 909 بار مطالعه شده است

  *

 
 

51. جغرافیا شماره 1      اين مطلب تاکنون 1263 بار مطالعه شده است

  *

 
 

52. بخوانیم و بنویسیم شماره 21      اين مطلب تاکنون 1213 بار مطالعه شده است

  *

 
 

53. بخوانیم و بنویسیم شماره 20      اين مطلب تاکنون 713 بار مطالعه شده است

  *

 
 

54. بخوانیم و بنویسیم شماره 19      اين مطلب تاکنون 556 بار مطالعه شده است

  *

 
 

55. بخوانیم و بنویسیم شماره 18      اين مطلب تاکنون 504 بار مطالعه شده است

  *

 
 

56. بخوانیم و بنویسیم شماره 17      اين مطلب تاکنون 470 بار مطالعه شده است

  *

 
 

57. بخوانیم و بنویسیم شماره 16      اين مطلب تاکنون 477 بار مطالعه شده است

  *

 
 

58. بخوانیم و بنویسیم شماره 15      اين مطلب تاکنون 465 بار مطالعه شده است

  *

 
 

59. بخوانیم و بنویسیم شماره 14      اين مطلب تاکنون 455 بار مطالعه شده است

  *

 
 

60. بخوانیم و بنویسیم شماره 13      اين مطلب تاکنون 471 بار مطالعه شده است

  *

 
 

61. بخوانیم و بنویسیم شماره 12      اين مطلب تاکنون 429 بار مطالعه شده است

  *

 
 

62. بخوانیم و بنویسیم شماره 11      اين مطلب تاکنون 430 بار مطالعه شده است

  *

 
 

63. بخوانیم و بنویسیم شماره 10      اين مطلب تاکنون 483 بار مطالعه شده است

  *

 
 

64. بخوانیم و بنویسیم شماره 9      اين مطلب تاکنون 488 بار مطالعه شده است

  *

 
 

65. بخوانیم و بنویسیم شماره 8      اين مطلب تاکنون 468 بار مطالعه شده است

  *

 
 

66. بخوانیم و بنویسیم شماره 7      اين مطلب تاکنون 445 بار مطالعه شده است

  *-

 
 

67. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 514 بار مطالعه شده است

  *

 
 

68. بخوانیم و بنویسیم شماره 6      اين مطلب تاکنون 555 بار مطالعه شده است

  -

 
 

69. بخوانیم و بنویسیم شماره 5      اين مطلب تاکنون 640 بار مطالعه شده است

  *

 
 

70. بخوانیم و بنویسیم شماره 3      اين مطلب تاکنون 715 بار مطالعه شده است

  *

 
 

71. بخوانیم و بنویسیم شماره 2      اين مطلب تاکنون 866 بار مطالعه شده است

  *

 
 

72. بخوانیم و بنویسیم شماره 1      اين مطلب تاکنون 1308 بار مطالعه شده است

  *

 
 

73. نمونه سوال پنجم - دیماه 89      اين مطلب تاکنون 1109 بار مطالعه شده است

  -

 
 

74. سوالات تاريخ ومدني پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89 - 1      اين مطلب تاکنون 1318 بار مطالعه شده است

  -

 
 

75. نمونه سوالات علوم پنجم نوبت دوم – ارديبهشت ماه 89- 1      اين مطلب تاکنون 1137 بار مطالعه شده است

  -

 
 

76. نمونه سوالات جغرافي پنجم نوبت دوم - 1      اين مطلب تاکنون 1013 بار مطالعه شده است

  -

 
 

77. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 3      اين مطلب تاکنون 1264 بار مطالعه شده است

  -

 
 

78. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 2      اين مطلب تاکنون 1023 بار مطالعه شده است

  -

 
 

79. نمونه سوال هديه هاي آسمان – كلاس پنجم - 1      اين مطلب تاکنون 1212 بار مطالعه شده است

  -

 
 

80. مجموعه سئوالات تست (تعلیمات مدنی ) پنجم دي 88      اين مطلب تاکنون 782 بار مطالعه شده است

  -

 
 

81. نمونه سوال علوم پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1298 بار مطالعه شده است

  -

 
 

82. نمونه سوال انشا وبنويسيم پايه پنجم سال 88شماره 1      اين مطلب تاکنون 1102 بار مطالعه شده است

  -

 
 

83. هديه هاي آسماني مستمر آبان88      اين مطلب تاکنون 807 بار مطالعه شده است

  -

 
 

84. نمونه سوال تستی علوم تجربی کلاس پنجم بخش ساختمان مواد      اين مطلب تاکنون 952 بار مطالعه شده است

  -

 
 

85. سوالات تاريخ و مدني پنجم آبان ماه 88      اين مطلب تاکنون 1114 بار مطالعه شده است

  -

 
 

86. نمونه سوالات هديه هاي آسماني پنجم مستمرآبان 88 شماره 1      اين مطلب تاکنون 788 بار مطالعه شده است

  -

 
 

87. نمونه سوال بنويسيم مستمر پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 1115 بار مطالعه شده است

  -

 
 

88. نمونه سوالات تاريخ ومدني پنجم آبان 88      اين مطلب تاکنون 850 بار مطالعه شده است

  -

 
 

89. مجموعه سوالات تاريخ و مدني پايه پنچم (درس به درس) دي 88      اين مطلب تاکنون 909 بار مطالعه شده است

  -

 
 

90. تاريخ و مدني پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 902 بار مطالعه شده است

  -

 
 

91. جغرافي پايه پنجم آذرماه 88      اين مطلب تاکنون 823 بار مطالعه شده است

  -

 
 

92. آزمون تاريخ و مدني دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 860 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

93. امتحان مرحله اي علوم      اين مطلب تاکنون 1043 بار مطالعه شده است

  سال تحصيلي 1387-1388

 
 

94. آزمون بخوانيم دي ماه 87      اين مطلب تاکنون 655 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

95. آزمون جغرافياي آذر ماه 87      اين مطلب تاکنون 734 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

96. آزمون علوم آذر ماه      اين مطلب تاکنون 961 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

97. آزمون رياضي آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 1651 بار مطالعه شده است

  ارزشيابي ماهانه

 
 

98. آزمون علوم آبان ماه87      اين مطلب تاکنون 972 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

99. آزمون جغرافیا آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 912 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

100. آزمون هدیه های آسمان آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 774 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

101. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 750 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

102. آزمون بخوانیم آبان ماه 87      اين مطلب تاکنون 799 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

103. آزمون علوم مهر ماه 87      اين مطلب تاکنون 988 بار مطالعه شده است

  ارزشیابی ماهانه

 
 

104. آزمون ارزشیابی مرحله ای رياضي      اين مطلب تاکنون 1225 بار مطالعه شده است

  مهر ماه87

 
 

105. آزمون علمی و هماهنگ پایه پنجم ابتدایی      اين مطلب تاکنون 932 بار مطالعه شده است

  دروس اجتماعی ، علوم و ریاضی

 
 

106. آزمون ریاضی اردیبهشت 87      اين مطلب تاکنون 1201 بار مطالعه شده است

  نمونه سوالات ریاضیات

 
 

107. امتحان تاریخ و مدنی ترم اول      اين مطلب تاکنون 887 بار مطالعه شده است

  -

 
 

108. نمونه سوالات ادبیات3      اين مطلب تاکنون 844 بار مطالعه شده است

  -

 
 

109. نمونه سوالات ادبیات2      اين مطلب تاکنون 627 بار مطالعه شده است

  -

 
 

110. نمونه سوالات ادبیات1      اين مطلب تاکنون 772 بار مطالعه شده است

  -

 
 

111. آزمون مقدماتی المپیاد 85-86      اين مطلب تاکنون 889 بار مطالعه شده است

  -

 
 

112. رياضي آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1255 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

113. آزمون بنویسیم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 1262 بار مطالعه شده است

  سوالات بنویسیم

 
 

114. علوم آذرماه 86      اين مطلب تاکنون 928 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

115. ادبیات      اين مطلب تاکنون 691 بار مطالعه شده است

  سوالات تستی ادبیات

 
 

116. هديه هاي آسمان آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 813 بار مطالعه شده است

  سوالات هدیه های آسمان

 
 

117. آزمون ریاضی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 1550 بار مطالعه شده است

  سوالات ریاضی

 
 

118. آزمون علوم آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 973 بار مطالعه شده است

  سوالات علوم

 
 

119. آزمون تاریخ و مدنی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 845 بار مطالعه شده است

  تاریخ ومدنی

 
 

120. آزمون جغرافی آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 821 بار مطالعه شده است

  جغرافیا

 
 

121. آزمون تاریخ و مدنی مهرماه 86      اين مطلب تاکنون 905 بار مطالعه شده است

  تاریخ و مدنی

 
 

122. آزمون بخوانیم آبان ماه86      اين مطلب تاکنون 848 بار مطالعه شده است

  امتحان بخوانیم

 
 

123. آزمون انشای آبان ماه 86      اين مطلب تاکنون 926 بار مطالعه شده است

  امتحان انشا

 
 

124. امتحان انشای مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 891 بار مطالعه شده است

  امتحان انشای مهر ماه 86

 
 

125. امتحان علوم مهر ماه 86      اين مطلب تاکنون 1002 بار مطالعه شده است

  امتحان علوم مهر ماه 86

 
 

126. امتحان جغرافی مهر86      اين مطلب تاکنون 860 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافی مهر86

 
 

127. امتحان جغرافیا مهر ماه 85      اين مطلب تاکنون 781 بار مطالعه شده است

  امتحان جغرافیا مهر ماه85

 
 

128. امتحان تاریخ و مدنی 85      اين مطلب تاکنون 905 بار مطالعه شده است

  امتحان تاریخ و مدنی85

 
 

129. آزمون ریاضی مهر 85      اين مطلب تاکنون 1608 بار مطالعه شده است

  امتحان ریاضی

 
 

130. آزمون مقدماتی علوم 85      اين مطلب تاکنون 1039 بار مطالعه شده است

  جهت المپیاد86-85

 
 

131. آزمون نگارش و انشا85      اين مطلب تاکنون 1164 بار مطالعه شده است

  آزمون نگارش و انشا

 
 

اين سايت تا كنون 694266 بازديدكننده داشته است

مجموعه وب سايت هاي اطلاع رساني تبار

كليه حقوق براي موسسه فرهنگي و آموزشي امام حسين (ع) محفوظ است